loder

Portal internetowy poświęcony monitoringowi ryzyka powodziowego na Żuławach

smorp.pl - System Monitoringu Ryzyka Powodziowego

Żuławy to obszar nizinny w północnej Polsce, który położony jest w 2 województwach: pomorskim, stanowiącym większą część, oraz warmińsko-mazurskim. Jest to jeden z najbardziej podatnych na powodzie obszarów w Polsce. Portal internetowy poświęcony systemowi monitoringu ryzyka powodziowego na Żuławach umożliwia dostęp do informacji na jego temat, aktualnych danych o stanie rzek oraz prognozy pogody. Dzięki temu można szybko zareagować na ewentualne zagrożenie powodziowe.

System Monitoringu może udostępnić następujące informacje:

  • aktualny stan rzek
  • prognoza pogody
  • przewidywane stany rzek
  • ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
  • mapy zagrożeń

Żuławy są obszarem zagrożonym powodzią, a plany jego ochrony zaplanowane są do w 2030 roku przez Program Żuławski, czyli tzw. Kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa Żuław. Projekt ma na celu odciążenie mieszkańców i przedsiębiorców od ryzyka szkód powodziowych, a także przywrócenie na Żuławach stanu odpowiedniego do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dlaczego Żuławy są narażone na powodzie?

Żuławy są narażone na powodzie ze względu na ich położenie. Znajdują się one w delcie Wisły, która jest jedną z najbardziej nizinnych rzek w Europie. Rzeka ta jest bardzo często narażona na podtopienia, które mogą prowadzić do powodzi.

Powodzie na Żuławach mogą być także spowodowane przez inne czynniki, takie jak intensywne opady deszczu lub topnienie śniegu. W takich sytuacjach rzeka może szybko się rozszerzyć i przekroczyć swoje koryto, którego skutkiem może być natychmiastowa powódź.

Aby zminimalizować ryzyko powodzi, Żuławy są poddawane regularnym akcjom monitoringu. Dzięki temu można szybko zareagować i ewakuować ludzi w sytuacji, gdy zagrożenie powodziowe się zwiększa.

Jakie są metody monitoringu ryzyka powodziowego na Żuławach?

Na Żuławach istnieje kilka metod monitoringu ryzyka powodziowego. Najpopularniejszymi są pomiary przepływu wody, pomiary poziomu wody oraz obserwacje meteorologiczne.
Rozbudowany system monitoringu przeciwpowodziowego Żuław gromadzi dane z różnych źródeł, w tym ze stacji pogodowych, poziomów i przepływów wody w Wiśle, zdjęć satelitarnych oraz informacji o środkach łagodzących. Informacje te są następnie wizualizowane za pomocą interaktywnych map i wykresów oraz udostępniane na stronie internetowej portalu.

Użytkownicy mogą wyszukiwać konkretne lokalizacje w Google Maps lub wpisać współrzędne bezpośrednio do paska wyszukiwania, aby szybko znaleźć szczegóły, takie jak najbliższe stacje monitorowania, punkty dostępu do szlaków turystycznych i innych terenów rekreacyjnych, poziomy wysokości, zdjęcia z geotagami i wiele innych informacji.

Portal wspierany przez: Receptomat

Jakie są skutki powodzi na Żuławach?

Powodzie na Żuławach mają bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zalewają ląd, rozmywają gleby, niszczą roślinność i zwierzęta. Powodzie mogą także przyczyniać się do powstawania osuwisk i lawin. Wszystko to ma bardzo negatywny wpływ na życie ludzi na Żuławach.

    Na smorp.pl znajdziesz wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących działań przeciwpowodziowych.

Wyświetlacze przemysłowe w monitoringu ryzyka powodzi

System monitoringu ryzyka powodziowego opiera się na bieżących obserwacjach stanów wód oraz prognozowaniu. Znajomość danych historycznych pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska oraz jego potencjalnej skali. W rutynowej kontroli wysokości poziomu wody w Wiśle przydatne są strony internetowe oraz wyświetlacze przemysłowe, prezentujące najświeższe dane. Podobna technologia mogłaby służyć do przekazywania wszystkim zainteresowanym aktualnej sytuacji powodziowej.

Ostatnio na naszym blogu