Portal internetowy poświęcony monitoringowi ryzyka powodziowego na Żuławach

smorp

Jak działa portal?


Portal gromadzi dane z różnych źródeł, w tym ze stacji pogodowych, poziomów i przepływów wody w Wiśle, zdjęć satelitarnych oraz informacji o środkach łagodzących. Informacje te są następnie wizualizowane za pomocą interaktywnych map i wykresów oraz udostępniane na stronie internetowej portalu.

Użytkownicy mogą wyszukiwać konkretne lokalizacje w Google Maps lub wpisać współrzędne bezpośrednio do paska wyszukiwania, aby szybko znaleźć szczegóły, takie jak najbliższe stacje monitorowania, punkty dostępu do szlaków turystycznych i innych terenów rekreacyjnych, poziomy wysokości, zdjęcia z geotagami i wiele innych informacji.

Kto zbudował portal i skąd wziął dane?


Dane do Portalu Żuławskiego są gromadzone i udostępniane przez Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Wisły, Krajowe Centrum Monitoringu, Departament Ochrony Lasu, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Żuławskiego, Nadleśnictwo Malbork, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz inne instytucje rządowe.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej rzeki Wisły jest inicjatywą mającą na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego dla mieszkańców i firm położonych wzdłuż rzeki Wisły. Celem projektu jest "poprawa bezpieczeństwa i jakości życia społeczności w Polsce i Niemczech poprzez zmniejszenie ryzyka powodziowego na Wiśle" - czytamy na stronie internetowej projektu.

Dlaczego powstał portal?


Las Żuławski jest największym lasem nizinnym w Polsce, zajmującym powierzchnię około 6000 hektarów. Ten pierwotny las zachował się od czasów średniowiecza i jest domem dla rzadkich gatunków, takich jak bocian czarny, żółw błotny i wydra. Las jest również częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Wisły, inicjatywy mającej na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla mieszkańców i przedsiębiorstw w gminach położonych wzdłuż Wisły.

Portal jest inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości na temat tego wyjątkowego obszaru przyrodniczego oraz ułatwienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym i informacji o powodzi.