Aktualności

Pierwsze śluzowania w czasie przebudowy Przegaliny

01 czerwca 2020. Mimo trwającej przebudowy Węzła Wodnego Przegalina uruchomiono śluzę południową wchodzącą w skład tego obiektu. Jednostki korzystające ze śluzy przemieszczają się przez teren budowy, jednak prace są prowadzone tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić żeglugę.

Wiatr podnosi poziom wód na Żuławach

30 maja 2020. W związku z prognozowanym wiatrem z północy na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewidywane są wzrosty poziomów wody.

Zakończono badania modelowe ujścia Wisły

29 maja 2020. Zakończone zostało zadanie pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020” realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław- Etap II- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Witamy

Zapraszamy do korzystania z portalu GEOSMORP poświęconemu monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

banner aplikacja mapowa