Adresy serwisów WMS:

Mapy zagrożenia powodziowego:

http://smorp.pl/arcgis/services/geo_SMoRP_MZP/MapServer/WMSServer?

Jednolite części wód:

http://smorp.pl/arcgis/services/geo_SMoRP_JCWP/MapServer/WMSServer?

Mapa podziału administracyjnego RZGW Gdańsk:

http://smorp.pl/arcgis/services/geo_SMoRP_Administracja2/MapServer/WMSServer?