Aktualności

Wizyta studentów Uniwersytetu

Na zajęciach z przedmiotu "Monitoring Środowiska” nie można pominąć kwestii monitoringu środowiska wodnego oraz monitoringu przeciwpowodziowego.

Pierwszaki też szanują wodę

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku wzięli udział w warsztatach o wodzie prowadzonych przez Zespół Komunikacji Społecznej Wód Polskich z Gdańska.

Studenci Politechniki w Przegalinie

Grupa studentów studiów I stopnia kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, uczestniczyła w wycieczce do Śluzy Południowej i Północnej w Przegalinie.

Witamy

Zapraszamy do korzystania z portalu GEOSMORP poświęconemu monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

banner aplikacja mapowa