Aktualności

Podpisanie umowy między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a przedsiębiorstwem B&W Usługi Ogólnobudowlane

12 lutego 2021 Dzisiaj została podpisana umowa między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a przedsiębiorstwem B&W Usługi Ogólnobudowlane na    przebudowę stacji pomp nr 7 Koszwały w miejscowości Koszwały w gminie Cedry Wielkie. Przebudowa będzie polegać na...

Rozbudowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego

25 styczeń 2021 W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisana została umowa na rozbudowę systemu pozyskiwania danych o zagrożeniu powodziowym, popularnie zwanego monitoringiem przeciwpowodziowym.

Sukces odtworzenia gatunku – jaki skutek ma zwiększająca się populacja bobrów? - relacja

18 grudzień 2020 Głównym zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony krajowych zasobów wodnych oraz zarządzanie środowiskiem wodnym. Wody Polskie - jako największy podmiot...

Witamy

Zapraszamy do korzystania z portalu GEOSMORP poświęconemu monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

banner aplikacja mapowa