Aktualności

Aktualna sytuacja hydrologiczna

30 czerwca 2020 W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły, poniżej stopnia Włocławek, przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Informacje o stanach wód na bieżąco zamieszczane są w komunikatach hydrologicznych.

Przygotowania na gwałtowne opady i wezbrania wód

19 czerwca 2020 W związku z narastającym zagrożeniem intensywnymi opadami, często o charakterze nawalnym, jednostki terenowe Wód Polskich w regionie Dolnej Wisły przystąpiły do prac porządkowych na rzekach i udrażniania kanałów oraz obiektów hydrotechnicznych.

Wydłużenie czasu pracy śluz i pochylni

03 czerwca 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydłużyło czas otwarcia śluz i pochylni na drogach wodnych Dolnej Wisły. Wzrost ruchu turystycznego na szlakach żeglugowych, po zniesieniu ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego, jest na tyle wyraźny, że nie ma już ekonomicznego...

Witamy

Zapraszamy do korzystania z portalu GEOSMORP poświęconemu monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

banner aplikacja mapowa