Zadania SMoRP-u

Realizacja SMoRP obejmuje działania:

  1. Analityczno – informatyczne, m.in. pozyskanie danych dotyczących ukształtowania terenu (NMT, NMPT, sklasyfikowana chmura punktów, ortofotomapa) oraz wykonanie bazy GIS prezentującej aktualny (wyjściowy) ilościowy i jakościowy stan urządzeń ochrony przeciwpowodziowej Żuław w formie serwera danych geoprzestrzennych.
  2. Działania informacyjno-edukacyjne.

 

Lista zadań realizowana w ramach SMoRP:

  • Lotniczy skaning laserowy wraz z produktami pochodnymi
  • Przekroje mokre koryt rzecznych na Żuławach
  • Budowa geoportalu o nazwie 'GeoSMoRP'
  • Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego
  • Przeprowadzenie, w latach 2013-2015, kampanii informacyjno – edukacyjnej związanej z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i ochroną przeciwpowodziową Żuław