Projekt i Program Żuławski

Program

"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)" zwany "Programem Żuławskim – 2030" jest zaplanowanym działaniem, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej stymulującej wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław – regionu o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego, z dużym potencjałem gospodarczym i turystycznym, jednakże uznanego za jeden z najbardziej zagrożonych powodziami obszarów kraju. Polega na realizacji szeregu działań dotyczących bezpośredniej ochrony przed zagrożeniem powodziowym ludności i dóbr materialnych oraz możliwości funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Żuław, silnie uzależnionego od sprawnego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej stworzonego przed kilkuset laty.

Obszar objęty Programem "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)" zwanym również "Programem Żuławskim – 2030" obejmuje deltę Wisły (Żuławy: Gdańskie, Wielkie i Elbląskie) oraz niziny nadwiślańskie: Nizinę Walichnowską, Nizinę Kwidzyńską i Opaleńską. Administracyjnie teren ten położony jest w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, dziesięciu powiatów i 39 gmin.

 

Projekt

Realizacja „Programu Żuławskiego – 2030" została podzielona na kilka etapów. Założono, że ze względu na czas, potrzebny do realizacji Programu oraz przyjętą politykę dla programowania o charakterze strategicznym i finansowym, wyodrębniono Etap I do roku 2015 roku (pozostały okres zostanie podzielony w kolejnych latach na 2-3 etapy).

I Etap „Programu Żuławskiego - 2030" został podzielony na 6 komplementarnych Projektów.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako jeden z beneficjentów I Etapu „Programu Żuławskiego– 2030", realizuje projekt pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku", który został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy i umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013", Priorytet III „Zarządzanie zasobami i prze­ciw­działanie zagrożeniom środowiska" Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" [Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013].

Na Projekt składa się 6 zadań:

  1. Przebudowa ujścia Wisły
  2. Odbudowa ostróg na rzece Wiśle
  3. Przebudowa koryta rzeki Motława
  4. Przebudowa koryta rzeki Wąska
  5. Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń
  6. System monitoringu ryzyka powodziowego

 

Beneficjenci I Etapu „Programu Żuławskiego – 2030":