Kontakt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel. 48 58 326 18 88, faks 48 58 326 18 89
sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl