Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel. 48 58 326 18 88, faks 48 58 326 18 89
gdansk@wody.gov.pl