Slider - geoportal - 1 Slider - geoportal - 2 Slider - geoportal - 3 Slider - geoportal - 4 Slider - geoportal - 5 Slider - geoportal - 6 Slider - geoportal - 7 Slider - geoportal - 8 Slider - geoportal - 9

Geoportal

Powstały w ramach projektu Geoportal GeoSMoRP to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie oraz analizę danych przestrzennych. Portal podzielony zostanie na dwie części. Cześć publiczna pozwala na przeglądanie danych przez wszystkich zainteresowanych, natomiast część wewnętrzna, przeznaczona dla użytkowników zalogowanych (których uprawnienia określane będą przez administratora systemu) umożliwia edycję danych oraz zaawansowane analizy przestrzenne.

Portal pozwala m.in. na wyświetlanie danych z wielu źródeł WMS i WFS, lokalizowanie obiektów i wyświetlanie ich właściwości, selekcję obiektów, wykonywanie pomiarów, wyświetlanie hyperlinków (zdjęć, filmów, dokumentów itp.), generowanie linku do widoku mapy, udostępnianie widoku mapy. Poza tym portal udostępnia zaawansowane narzędzia pozwalające na: wyliczanie rzędnej wody 10, 100 i 500-letniej w danym miejscu cieku, generowanie profili wysokościowych na podstawie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz narzędzie pozwalające na generowanie widoku zwierciadła wody o określonej rzędnej.
W części edycyjnej portalu, zalogowani użytkownicy mają możliwość automatycznego generowania formularza dla decyzji zwalniających z zakazów oraz formularza do wprowadzania zagrożeń powodziowych.