News

Aktualizacja MZP 2017

W dniu 20 grudnia 2017 r. Prezes Karjowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Aktualizacja MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisły obejmuje: 1. ujściowe odcinki cieków...

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

W dniu 22 grudnia 2013 r. na Hydroportalu KZGW zostały opublikowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formie plików PDF.

Żuławy. Edukacja powodziowa

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Żuławy. Edukacja powodziowa”, prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Welcome

We invite you to use GeoSMoRP portal, designed to monitor the flood risk on Żuławy Marshlands.

banner aplikacja mapowa