Aktualności

Gotowi do lodołamania

W poniedziałek 16 grudnia br., rozpoczęła się akcja zimowej osłony przeciwpowodziowej na Dolnej Wiśle.

Wizyta studentów Uniwersytetu

Na zajęciach z przedmiotu "Monitoring Środowiska” nie można pominąć kwestii monitoringu środowiska wodnego oraz monitoringu przeciwpowodziowego.

Pierwszaki też szanują wodę

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku wzięli udział w warsztatach o wodzie prowadzonych przez Zespół Komunikacji Społecznej Wód Polskich z Gdańska.

Studenci Politechniki w Przegalinie

Grupa studentów studiów I stopnia kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, uczestniczyła w wycieczce do Śluzy Południowej i Północnej w Przegalinie.

Żuławska edukacja

Nauka w szkolnej ławce to nie wszystko. 6.11.2019 grupa uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku odwiedziła obiekty hydrotechniczne zarządzane przez Wody Polskie na Żuławach