Aktualności

Na wypadek zagrożenia powodziowego

Umiejętność radzenia sobie z następstwami powodzi stanowi istotny element ochrony życia i zdrowia ludzi. Należy jednak pamiętać, że skuteczność wszelkich działań jest uzależniona od wiedzy i prawidłowych zachowań osób, które doświadczają tego kataklizmu. Powódź jest najczęściej zaskoczeniem,...

Lodołamacze w gotowości, Żuławy do rewitalizacji

Z Aleksandrą Bodnar, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozmawia Jacek Sieński

Gotowi do lodołamania

W poniedziałek 16 grudnia br., rozpoczęła się akcja zimowej osłony przeciwpowodziowej na Dolnej Wiśle.

Wizyta studentów Uniwersytetu

Na zajęciach z przedmiotu "Monitoring Środowiska” nie można pominąć kwestii monitoringu środowiska wodnego oraz monitoringu przeciwpowodziowego.

Pierwszaki też szanują wodę

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku wzięli udział w warsztatach o wodzie prowadzonych przez Zespół Komunikacji Społecznej Wód Polskich z Gdańska.