Aktualności

« Powrót

Żuławy. Edukacja powodziowa

Kampania informacyjno-edukacyjna „Żuławy. Edukacja powodziowa"

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Żuławy. Edukacja powodziowa", prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

 „Żuławy. Edukacja powodziowa" to kampania informacyjno-edukacyjna związana z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i ochroną przeciwpowodziową na terenie Żuław.

 

Celem głównym kampanii jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnej Żuław o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej poprzez dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców.

 

Priorytetem jest, aby kampania wywarła jak największe oddziaływanie oraz skuteczność, dlatego też zostaną podjęte różnorodne działania.

 

Przede wszystkim w ramach kampanii została stworzona strona internetowa (www.zulawy.gda.pl) oraz profil na Facebook'u (www.facebook.com/edukacjapowodziowa), aby każdy mógł śledzić na bieżąco przebieg kampanii oraz skorzystać ze wskazówek dotyczących skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.

 

Część działań skierowanych jest do dzieci, aby już od najmłodszych lat mieli świadomość istniejącego zagrożenia. To dla nich stworzona zostanie gra multimedialna, która poprzez zabawę i interakcję sprawi, że edukacja przeciwpowodziowa stanie się bardziej przystępna. Ponadto, dla dzieci oraz młodzieży zorganizowane zostaną konkursy plastyczne, a nauczyciele będą się edukować na specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Szkolenia przewidziano również dla urzędników, którzy jako decydujący w wielu ważnych sprawach społecznych, powinni mieć wiedzę o ochronie przeciwpowodziowej. Kampanię uzupełniają działania public relations oraz reklamy w prasie, radiu i Internecie.

 

Edukacja powodziowa jest potrzebna, bo jak wykazują badania zrealizowane na początku kampanii wśród mieszkańców Żuław, ponad połowa badanych osób nie odczuwa realnego zagrożenia powodzią a tylko 9% mieszkańców podjęło jakiekolwiek działania zabezpieczające przed powodzią.

 

Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej oraz na facebooku

www.zulawy.gda.pl

www.facebook.com/edukacjapowodziowa