Aktualności

Wody Polskie edukują w ramach Projektu Żuławskiego

W październiku Wody Polskie przeprowadziły  pierwszą edycję szkoleń pn. „Metody ograniczania ryzyka powodziowego" skierowanych do pracowników administracji samorządowej oraz służb z rejonu Żuław. Druga tura szkoleń oraz szkolenia praktyczne i szkolenia dla nauczycieli zostaną zorganizowane w przyszłym roku.

Tegoroczne szkolenia odbyły się 28 i 29 października w formie zajęć on-line, z wykorzystaniem narzędzi interaktywnej pracy w grupach. Przed komputerami zgromadziło się ok. 80 osób, w dwóch grupach, w tym radni, przedstawiciele służb ratowniczych centrów zarządzania kryzysowego i działacze społeczni regionu Żuław. Odpowiadając na zainteresowanie tematem Wody Polskie już teraz planują zorganizowanie szkoleń praktycznych zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych, które odbędą się wiosną 2021 roku. Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony przeciwpowodziowej zostanie przedstawiona w prosty sposób w scenariuszach lekcji dla klas IV-VI oraz VII-VIII. Dla nauczycieli zostaną przeprowadzone szkolenia w postaci warsztatów i dostarczone materiały dydaktyczne ułatwiające dzieciom i młodzieży zrozumienie zjawiska powodzi i sposobów jej ograniczania. 

Październikowe szkolenia zostały zorganizowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego. Jest to jedno z zadań projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku". Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy zapoznali się ze stosowanymi współcześnie strategiami ochrony przed powodzią, podziałem kompetencji administracyjnych dotyczących działań ograniczających ryzyko powodziowe oraz konkretnymi metodami ograniczania zagrożenia powodziowego a także wymienili się swoimi doświadczeniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz powerbanki jako przykład urządzeń podtrzymujących zasilanie urządzeń elektronicznych w sytuacjach kryzysowych.

 

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.