Aktualności

Wiatr podnosi poziom wód na Żuławach

Utworzono: 30 maja 2020

W związku z prognozowanym wiatrem z północy na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewidywane są wzrosty poziomów wody.
Służby terenowe Wód Polskich monitorujące sytuację na rzekach i kanałach odnotowują do tej pory stany wysokie wód. Nie wystąpiło żadne zagrożenie hydrologiczne.
Monitoring wód będzie prowadzony do czasu obowiązywania ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tj. do 31 maja br. do godz. 18.00.

Do oceny sytuacji hydrologicznej służy m.in System Monitoringu Ryzyka Przeciwpowodziowego (SMoRP). Rozwój Systemu Monitoringu Ryzyka Przeciwpowodziowego to jedno z zadań  dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II". Ma on za zadanie zmniejszyć zagrożenie powodziowe na Żuławach również od strony wezbrań sztormowych.

Projekt składa się z pięciu zdań:

  • Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze;
  • Przebudowa stopnia wodnego Przegalina;
  • Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – dziewiętnastu ostróg ;
  • Rozwój systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP);
  • Ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I", badania modelowe i batymetria.

Koszt całego projektu to 126 mln. zł, z czego wkład Unii Europejskiej to 85 proc.