Aktualności

« Powrót

Stany alarmowe na Martwej Wiśle

 

W związku z silnym wiatrem sztormowym z kierunku północno-zachodniego, na Martwej Wiśle, na wodowskazie w Gdańsku Sobieszewie, zaobserwowano stan alarmowy poziomu wody (godz. 15.00). Ostrzeżenie drugiego stopnia, o przekroczeniu stanów ostrzegawczych wydał IMGW.

Pracownicy Nadzoru wodnego w Gdańsku dokonali wizji lokalnej terenu. Nie stwierdzono zagrożenia powodziowego. Wały są umocnione, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby terenowe.

Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez IMGW o wysokich stanach wód dotyczy także województwa warmińsko- mazurskiego. Tam z informacji od inspektora nadzoru wodnego w Elblągu wynika, że sytuacja jest bezpieczna. Nie ma zagrożenia powodziowego. Stany rzek będących pod wpływem zalewu wiślanego są wysokie. Stany ostrzegawcze odnotowano w Nowakowie i Batorowie.

Wiatr ma słabnąć, a sytuacja powoli stabilizować w regionach objętych ostrzeżeniem hydrologicznym.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku", którego celem jest zwiększenie poziomu skuteczności ochrony przeciwpowodziowej wpływającej bezpośrednio na wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Realizacja celu głównego poprzez odbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, przyczyni się do wzrostu zabezpieczenia przed powodziową ludności, obiektów przemysłowych i innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej i osadniczej.