Aktualności

« Powrót

Przygotowania na gwałtowne opady i wezbrania wód

Utworzono: 19 czerwca 2020

Fot. PGW Wody Polskie

W związku z narastającym zagrożeniem intensywnymi opadami, często o charakterze nawalnym, jednostki terenowe Wód Polskich w regionie Dolnej Wisły przystąpiły do prac porządkowych na rzekach i udrażniania kanałów oraz obiektów hydrotechnicznych. Działania te mają zapobiec podtapianiu okolicznych gruntów. Obecnie prace wykonywane są siłami własnymi Wód Polskich. Zostaną one zintensyfikowane po podpisaniu umów z wykonawcami zewnętrznymi, co nastąpi w najbliższych tygodniach.

IMG 20200430 111157 a

Usunięto zatory, wiatrołomy oraz śmieci z koryta rzeki Kumieli i wstępujących w jej ciągu budowli hydrotechnicznych. Zabudowano nory bobrowe w prawym wale rzeki Fiszewki. Nory stwarzały realne zagrożenie powodziowe w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód.

Oczyszczone zostały też przepusty na rzece Burzanka.

W Kanałach Bocznym i Środkowym Niziny Chełmińskiej udrożniono koryto wykaszając roślinność tamującą przepływ wody.

kosiarka Bruni a

Powalone drzewa zostały usunięte z koryt rzek Reda, Strugi Rybnickiej, Strugi Gęś oraz Kanału A na gdańskiej Oruni.

Usuwanie zatorów z powalonych drzew Rzeka Reda a

Fot. PGW Wody Polskie

Kanał średni 0161

Udrożnianie dna kosiarką na Kanale Średnim na terenie wsi Górne Wymiary, gmina Chełmno. Na przełomie sierpnia i września planowane są prace utrzymaniowe na całej długości kanału. Fot. PGW Wody Polskie