Aktualności

« Powrót

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

04 lutego 2020

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku do środy, do godz. 12.00, obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. W strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej występują przekroczenia stanów ostrzegawczych rzędu ok. 5 cm. Nie obserwuje się przekroczeń stanów alarmowych.

Cieki wodne i obszary mechanicznie odwadniane pozostają pod stałą kontrolą pracowników Wód Polskich. Stacje pomp odwadniające tereny żuławskie pracują według zapotrzebowania, wrota przeciwsztormowe na kanałach: Śledziowym, Piaskowym, Pleniewskim pozostają zamknięte. Na urządzeniach wodnych (obiektach hydrotechnicznych) jest zapewniona obsługa oraz wszystkie urządzenia są sprawne.

Dokonano objazdu administrowanego terenu pozostającego w zasięgu zjawiska cofki wtórnej wód z Zalewu Wiślanego, tj Wyspy Nowakowskiej. Na chwilę obecną obserwuje się podwyższone stany wód z tendencją wzrostową (możliwe jest osiągnięcie w godzinach nocnych poziomów ostrzegawczych) jednak siła wiatru nie jest duża.