Aktualności

« Powrót

Na wypadek zagrożenia powodziowego

Umiejętność radzenia sobie z następstwami powodzi stanowi istotny element ochrony życia i zdrowia ludzi. Należy jednak pamiętać, że skuteczność wszelkich działań jest uzależniona od wiedzy i prawidłowych zachowań osób, które doświadczają tego kataklizmu. Powódź jest najczęściej zaskoczeniem, dlatego najważniejszym efektem opracowania i rozpowszechniania wszelkich poradników jest uświadomienie zagrożenia mieszkańcom i użytkownikom rejonów narażonych na powodzie, a do tych z pewnością należą Żuławy Wiślane.

Komunikaty

Żuławy Wiślane wielokrotnie doświadczały skutków powodzi, jakie miały miejsce w delcie Wisły. Z tego powodu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi wśród mieszkańców tego obszaru edukację powodziową w formie spotkań, pikników i konferencji. Rozprowadza tam materiały edukacyjne na temat bezpiecznego zachowania na wypadek zagrożenia powodzią oraz samej powodzi. Dla najmłodszych przygotowane są edukacyjne kolorowanki. Mieszkańcy uczą się, że komunikaty podawane przez radio, Internet, megafon oraz inne systemy ostrzegania pełnią rolę ostrzegawczą oraz informacyjną. Osoby zagrożone powodzią dowiadują się, czy i jakie mają podjąć działania. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzane jest, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi. To pierwszy sygnał, który powoduje konieczność powiadomienia ludności i sprawdzenia gotowości działania instytucji zajmujących się ewentualną akcją ratowniczą. Alarm powodziowy, natomiast, ogłaszany jest przy znacznym przekroczeniu stanu alarmowego, które stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Podczas obowiązywania alarmu powodziowego ludność zamieszkała na zagrożonym terenie musi liczyć się z możliwością poddania się zarządzonej ewakuacji. Podstawowe środki alarmowe wykorzystywane podczas zagrożenia powodziowego to syreny alarmowe, komunikaty rozgłośni radiowych i telewizyjnych, komunikaty za pośrednictwem głośników radiowozów policyjnych oraz bezpośrednie wizyty straży pożarnej. Środki używane lokalnie to umowne dźwiękowe i optyczne sygnały, takie jak sygnalizacje świetlne, gongi, dzwony kościelne, radiofonia i telewizja zakładowa.

Flagi i kody

W czasie powodzi standardowe metody porozumiewania się często zawodzą, zwykle ze względu na brak prądu i Internetu. Jeżeli mieszkańcy nie są ewakuowani i pozostają w domach, mają możliwość komunikowania się z służbami za pomocą różnokolorowych flag wywieszanych na budynkach. Ich barwy stanowią kod, dzięki któremu służby wiedzą, jakiej mają udzielić pomocy. Flaga biała oznacza potrzebę ewakuacji, flaga niebieska sygnalizuje, że potrzebna jest woda i żywność, natomiast czerwoną flagę wywiesza się w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej. Służby, które pracują i pomagają mieszkańcom podczas powodzi patrolują również okolicę z pokładów śmigłowców. W przypadku konieczności zaalarmowania załogi człowiek powinien w pozycji stojącej podnieść ręce do góry układając je w kształt ramion litery Y, od słowa YES. Jest to znak, że potrzebuje pomocy. W przeciwnym wypadku widząc zainteresowanie załogi śmigłowca odpowiada się stojąc z jedną ręką opuszczoną w dół, a drugą podniesioną do góry na kształt litery N, czyli NO. Symbol skrzyżowanych rąk, czyli X, informuje załogę śmigłowca, że potrzebna jest pomoc medyczna. Brak wiedzy na temat podstawowych sygnałów stosowanych podczas powodzi skutkuje nieracjonalnymi zachowaniami i możliwością utraty zdrowia i życia, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z nimi i stosowanie ich w sytuacji zagrożenia.