Aktualności

« Powrót

Kolejny rok szkolny z edukacją wodną zakończony

Działania edukacyjne prowadzone w ramach Projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II są realizowane równolegle z innymi działaniami edukacyjnymi Wód Polskich. Należy do nich program Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Działania te wzajemnie uzupełniają się i wspierają.

Dobiegł końca kolejny rok szkolny z Aktywnymi Błękitnymi – edukacyjnym programem Wód Polskich.

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej  w Gdańsku do programu zgłosiło się 137 szkół, wzięło w nim udział ponad 20 tys. uczniów, przeprowadzono 320  godzin zajęć lekcyjnych w zakresie gospodarki wodnej i bezpieczeństwa nad wodą.

Ze względu na sytuację epidemiczną i wynikające z niej trudności wprowadziliśmy nowe elementy edukacji on-line: zrealizowaliśmy dwa spektakle teatralne pt. „Nowa Hydrozagadka czyli dzieci i ryby maja głos!" oraz  „SPRAWA WODY – kto nam ja kradnie". Szkoły biorące udział w programie AKTYWNI BŁĘKITNI podjęły ponad 750  inicjatyw związanych z gospodarką wodną oddziałujących na społeczności lokalne propagując dobre praktyki i bezpieczne nawyki.

W poniedziałek, 21 czerwca 2021, odbyło się uroczyste  zakończenie drugiej edycji programu. Spotkanie patronów, partnerów oraz koordynatorów programu odbyło się w formule no-line.

Odczytane zostały listy gratulacyjne od Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki  i Przemysława Dacy, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

***************

W tym roku szkolnym program został rozszerzony na  Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: w Białymstoku, Bydgoszczy i Gliwicach.

Miniony rok szkolny był bardzo dynamiczny i trudny, wymagał od nauczycieli, uczniów i od nas wszystkich dużego zaangażowania i motywacji w realizowaniu  założeń programu w zakresie gospodarki wodnej. Sytuacja epidemiczna wymusiła uruchomienie max. pokładów kreatywności i elastyczności. Wprowadziliśmy nowe elementy edukacji on-line: zrealizowaliśmy spektakle teatralne oraz zajęcia i szkolenia zdalne.

Zorganizowano wiele konkursów quizów, zawodów i spotkań oraz akcji sprzątania zbiorników wodnych i terenów wokół włączając się w kampanie Wód Polskich WODY TO NIE ŚMIETNIK oraz STOP Suszy i STOP Powodzi.

W tym roku Program został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz jak w roku ubiegłym kuratoriów oświaty, a partnerami po raz kolejny są Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Pomimo trudnej i wyjątkowej sytuacji 60 szkół z regionu RZGW w Gdańsku spełniło wymogi programu i otrzymuje Certyfikaty Wód Polskich „Szkoły Przyjaznej Wodzie", a najaktywniejsze  trzy szkoły tytuł „Mistrza Aktywnych Błękitnych oraz nagrody główne – cyfrowe mikroskopy Dodatkowo wyróżniliśmy 12 szkół i 6 koordynatorów.

  

 

Tytuł  „Mistrza Aktywnych Błękitnych" oraz nagrody główne RZGW w Gdańsku przyznało trzem szkołom:

 

 1.  Szkole Podstawowej Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim – koordynator Kamila Lewandowska (28 punktów)
 2.  Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu – Katarzyna Poraj ( 28 punktów)
 3.  Szkole Podstawowej w Brzydowie – Dyrektor Beata Kucharczuk, koordynator Anna Brodzińska (szkolny Wodny ogród dydaktyczny) (28 punktów)

 

12 wyróżnień przyznano:

 1.  Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim- koordynator Jolanta Grygowska
 2.  Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku – koordynator Marta Ochocińska
 3.  Szkole Podstawowej w Mieroszynie koordynator Ewa Miezianko-Pieper (szczególna inicjatywa międzypokoleniowego konkursu „Bielawskie błota wciągają'
 4.  Szkoła Podstawowa w Płowężu – Natalia Bełkowska
 5.  Szkole Podstawowej w Lubichowie – Iwona Lassota
 6.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 w Gdańsku – koordynator Monika Komisarek, Hanna Kurjata
 7.  Szkoła podstawowa nr 56 – Paweł Ciesielski
 8.  Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu - Jolanta Gołębiowska
 9.  Szkoła Podstawowa w Zeglnie – koordynator Anna Ramowska
 10.  Szkoła Podstawowa w Rybnie – Natalia Sontowska
 11.  Zespół szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim – koordynator Magdalena Grabowska, Barbara Milewska
 12.  Szkole Podstawowej w Młynarach – Irena Aframowicz

 

 

6 Wyróżnień specjalnych za szczególne zaangażowanie i wyjątkowe inicjatywy dla szkół i koordynatorów:

 1.  Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim – Małgorzata Płotka
 2.  Szkole Podstawowej w Kurzętniku: Jacek Rydel
 3.  Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim – Irena Jurczak, Ewa Pinkert
 4.  Szkoła Podstawowa w Grupie - Anna Mikołajczak-Wiśniewska
 5.  Szkoła Podstawowa im. M Kownackiej w Kłodawie – Marzena Sobczak
 6.  Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim im. Orła Białego – Karolina Karbowska

 

 

 

Dziękujemy Partnerom:

 1.  Pomorskiej Komendzie Policji w Gdańsku
 2.  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
 3.  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 4.  Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie
 5.  Centrum Powiadamiania 112 w warmińsko-mazurskim