Aktualności

« Powrót

Aktualna sytuacja hydrologiczna

Utworzono: 30 czerwca 2020

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły, poniżej stopnia Włocławek, przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Informacje o stanach wód na bieżąco zamieszczane są w komunikatach hydrologicznych.

Należy w związku z tym spodziewać się utrudnień w żegludze. Szczegóły podajemy w komunikatach żeglugowych. 30 czerwca 2020 r. od godziny 15 : 00 zamknięta będzie dla żeglugi Śluza Gdańska Głowa, a od 1 lipca br. śluza Biała Góra.

Służby terenowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej na bieżąco monitorują sytuację na terenach zagrożonych powodzią.