Aktualności

Sukces odtworzenia gatunku – jaki skutek ma zwiększająca się populacja bobrów? - relacja

18 grudzień 2020 Głównym zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony krajowych zasobów wodnych oraz zarządzanie środowiskiem wodnym. Wody Polskie - jako największy podmiot...

Wody Polskie edukują w ramach Projektu Żuławskiego

6 listopada W październiku Wody Polskie przeprowadziły pierwszą edycję szkoleń pn. „Metody ograniczania ryzyka powodziowego” skierowanych do pracowników administracji samorządowej oraz służb z rejonu Żuław. Druga tura szkoleń oraz szkolenia praktyczne i szkolenia dla nauczycieli zostaną...

Narwal przypłynął

22 październik 2020 Narwal, drugi z nowych lodołamaczy budowanych do pracy na Dolnej Wiśle, przybył do macierzystej przystani w Gdańsku.

Zakończenie odbudowy ostróg w ramach Projektu Żuławskiego

01 październik 2020 Wody Polskie ukończyły modernizację 19 ostróg na żuławskim odcinku Wisły. Protokół odbioru inwestycji został podpisany, przez Aleksandrę Bodnar, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, podczas konferencji prasowej w Tczewie.