Aktualności

Aktualna sytuacja hydrologiczna

30 czerwca 2020 W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły, poniżej stopnia Włocławek, przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Informacje o stanach wód na bieżąco zamieszczane są w komunikatach hydrologicznych.

Przygotowania na gwałtowne opady i wezbrania wód

19 czerwca 2020 W związku z narastającym zagrożeniem intensywnymi opadami, często o charakterze nawalnym, jednostki terenowe Wód Polskich w regionie Dolnej Wisły przystąpiły do prac porządkowych na rzekach i udrażniania kanałów oraz obiektów hydrotechnicznych.

Wydłużenie czasu pracy śluz i pochylni

03 czerwca 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydłużyło czas otwarcia śluz i pochylni na drogach wodnych Dolnej Wisły. Wzrost ruchu turystycznego na szlakach żeglugowych, po zniesieniu ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego, jest na tyle wyraźny, że nie ma już ekonomicznego...

Pierwsze śluzowania w czasie przebudowy Przegaliny

01 czerwca 2020. Mimo trwającej przebudowy Węzła Wodnego Przegalina uruchomiono śluzę południową wchodzącą w skład tego obiektu. Jednostki korzystające ze śluzy przemieszczają się przez teren budowy, jednak prace są prowadzone tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić żeglugę.

Wiatr podnosi poziom wód na Żuławach

30 maja 2020. W związku z prognozowanym wiatrem z północy na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewidywane są wzrosty poziomów wody.