Aktualności

Pierwsze śluzowania w czasie przebudowy Przegaliny

01 czerwca 2020. Mimo trwającej przebudowy Węzła Wodnego Przegalina uruchomiono śluzę południową wchodzącą w skład tego obiektu. Jednostki korzystające ze śluzy przemieszczają się przez teren budowy, jednak prace są prowadzone tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić żeglugę.

Wiatr podnosi poziom wód na Żuławach

30 maja 2020. W związku z prognozowanym wiatrem z północy na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewidywane są wzrosty poziomów wody.

Zakończono badania modelowe ujścia Wisły

29 maja 2020. Zakończone zostało zadanie pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020” realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław- Etap II- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Kolejne ostrogi na Wiśle odbudowane

28 maja 2020. Wody Polskie ukończyły odbudowę kolejnych trzech ostróg na Wiśle w gminie Ostaszewo.

Wiceminister Witkowski gościem Wód Polskich na Żuławach

11 maja 2020. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski, podczas wizyty roboczej na Żuławach, zapoznał się z funkcjonowaniem miejscowych obiektów hydrotechnicznych i prowadzonymi w tym regionie inwestycjami.